diumenge, 5 de maig de 2013

Triar l'Escola Bressol. Què caldria tenir en compte?

Demà s'inicia el període de preinscripció a les Escoles Bressol i és important, abans de fer-la, tenir clars alguns aspectes de cada centre (tot i que una altra cosa és si entren o no, que en molts casos és una autèntica loteria).
Tenint en compte que molts nens i nenes s'hi passaran moltes hores, cal mirar bé quina escola triar i hem d'estar-ne ben convençuts i segurs. Si només ens guiem pel preu de les mensualitats anem molt malament i estem perjudicant al nostre fill/a que és qui ha d'estar-se allà moltes hores, a vegades fins a 9 hores al dia. Per tant, sí que és important el tema econòmic, però no hauria de ser l'únic requisit ni el primer a mirar a l'hora de decidir-nos.

Algunes coses que podem considerar, són:

-Intentar visitar el màxim d'escoles bressol del barri o zona que ens interessa (com a molt en seran 4 o 5, tampoc cal fer una ruta extensa). 
-Saber quin projecte educatiu tenen a cada escola. A alguns pares els interessarà més un projecte que un altre, i això és el que determinarà, en gran part, com estarà l'infant a l'aula. No és el mateix una escola bressol que té com a projecte educatiu l'estimulació primerenca ( amb anglès, bits, fitxes...) que una que fa servir un altre projecte més lliure, més experimental i menys dirigit, per exemple.
-Saber del cert el nombre d'educadores i mestres que hi ha per aula i nen/a. Les ràtios són molt importants a l'hora de poder atendre amb condicions les necessitats de cada infant.
-Les instal·lacions: Mirar que l'escola tingui espais amplis, un pati suficientment gran (s'hi passen molta estona explorant i jugant), aules diàfanes i amb llum natural, espais propis on menjar i dormir, sala de psicomotricitat, material sensorial i educatiu divers, els tipus de joguines, la importància que hi hagi cuina pròpia i, sobretot, tenir en compte les mesures de seguretat: endolls allunyats de l'alçada dels petits, portes amb sistema degudament revisat per evitar les enganxades dels dits, lavabos amb pica a l'abast, canviador i vàters adaptats als infants, baranes a les escales...
-És important poder parlar amb la direcció del centre o el personal educatiu, ens pot deixar clar si és el tipus de persona que ens dona confiança i podem veure si creu en el projecte d'escola  i mostra sensibilitat i respecte dels infants.


Pel que que fa als preus, hi ha tres tipus de quotes diferents, en funció de la titularitat del centre i del municipi on visquem:

Les Llar d'Infants de la Generalitat: Són escasses i les que tenen les quotes més baixes (tot i que de cara al curs 2013-14 han apujat un 20%). Una mensualitat de 9 a 17h sense menjador  pot sortir per 118 euros més o menys. 
Pel que fa a les Escoles Bressol municipals dependran de cada municipi, però els preus solen rondar, sense menjador, en uns 140-160 euros la mensualitat. 
Les llars privades o millor dit concertades, tenen preus que oscil·len entre els 180-250 €, depenent del centre, amb horari de 9 a 17h o 18h, sense menjador. 
El preu de menjador hauriem de sumar-li a totes uns 150-170 euros aprox., depenent molt també de cada centre.

En resum, hi ha moltes coses a mirar abans de matricular als nostres fills a l'Escola Bressol, cal estar segurs que el lloc escollit és el millor per al nostre fill/a ja que molts d'ells s'hi passaran moltes hores i  necessitaran estar ben atesos. No ens ha de servir la frase que he sentit  alguna vegada: "total, a aquesta edat, no fan quasi res, i si de cas ja mirarem bé el tema de l'escola a partir dels 3 anys". Quan sento frases com aquestes no puc entendre que hi hagi pares que encara pensin així...No són guarderies que “guarden” nens, són llar d'infants, escoles bressol, espais educatius on la finalitat és la de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants (evidentment en en col·laboració amb les seves famílies), proporcionant-los un clima i entorn de confiança per tal que se sentin acollits i, a més a més, amb moltes expectatives d'aprenentatge.
Tinguem respecte als nostres fills/es i escollim l'escola que creiem que es mereixen.